Jaarverslag 2021

Bezinningsgroep Energie
Stichting Energie en Samenleving

Bezinningsgroep Energie (BG)

Net als in 2020 werd de BG in 2021 geplaagd door allerlei maatregelen om de coronapandemie te bestrijden. Van de acht bijeenkomsten werden er zeven via ZOOM of MS Teams gehouden en alleen op 14 oktober waren we fysiek in Utrecht bijeen. Het leverde toch goede, drukbezochte BG-bijeenkomsten op!

Op 11 november vertelde Gerard van der Werf van Motivaction voor 25 BG-leden over de inzichten die onderzoek opleveren over meningen en preferenties van de Nederlanders inzake energie en klimaat. Maar liefst 42 aanwezigen zagen op 16 februari BG-oprichter Wouter van Dieren de degens kruisen met Donald Pols van Milieudefensie over de wijsheid van de rechtszaak tegen Shell. Filosoof Marc Davidson sprak op 24 maart met 34 mensen over filosofische/ethische kanten van energie/klimaat. Op 29 april discussieerde Ed Nijpels met 33 BG-leden over wat er moet gebeurden om Parijs te halen. Hoe de industrie verduurzaamt (en wat daar voor nodig is) deelde Remco Ybema op 9 juni met 32 mensen. Bijzonder was het dat Diederik Samsom op 9 september rond lunchtijd anderhalf uur tijd vrijmaakte om 36 leden te vertellen over het politieke spel rond het EU Fit for 55-plan. De fysieke bijeenkomst op 14 november trok 20 belangstellenden, terwijl Rob van Dorland daar een boeiende uitleg gaf van het verontrustend IPCC-rapport waar hij aan had meegewerkt. Op 24 november leidde Henri Bontenbal de discussie met 39 BG-leden en gasten over klimaatrechtvaardigheid.

De gemiddelde aanwezigheid van 33 deelnemers (BG-leden en gasten) was op hetzelfde hoge niveau als in 2020. Blijkbaar hebben ZOOM-/Teams-BG-bijeenkomsten naast een minder goede discussiecontext toch ook aantrekkelijk kanten, zoals de verminderde reistijd. Uitstekende en boeiende sprekers zijn natuurlijk de belangrijkste reden en zij allen worden zeer bedankt voor hun bijdragen.

Door gericht werven van nieuwe leden en hen één of twee keer een BG ter kennismaking te laten meedoen, steeg het ledental van de BG tot 79 eind 2021. In 2021 werden vijf nieuwe leden genoteerd en zegden drie leden hun lidmaatschap op.

Stichting Energie en Samenleving (SES)

Het bestuur van de Stichting Energie en Samenleving – Alex Kaat (voorzitter), Bouwe Taverne (penningmeester), Kees den Blanken (secretaris) vergaderde één maal in 2021 via MS Teams. Daar werden vooral de (gunstige) financiën van de BG en de toekomstplannen (na corona) besproken. 

Financiële positie

2021 was financieel weer een prima jaar voor de BG. De inkomsten van de ledenbijdragen waren met € 12.300 € 2.300 boven de begroting, terwijl de kosten van € 8.500 € 1.500 lager waren dan begroot. Het positief saldo over 2021 van € 3.800 werd toegevoegd aan het vermogen, dat eind 2021 € 12.300 groot is.

 

Amsterdam, 22 maart 2022

Kees den Blanken, secretaris BG en SES in 2021